16 d’oct. 2013

Victor Brossa

El famós artista i filósof Victor Brossa ha fét una referéncia de la meva obra a la seva plana web:
http://galerialalinea.blogspot.com.es/2013/09/el-land-art-de-francesc-punsola.html